Tijd en ruimte voor ieder kind

Wereldraad

 

Om samen goed onderwijs en opvang te borgen is medezeggenschap wettelijk geregeld.

Voor het kinderdagverblijf en opvang (commerciële activiteit) moet er een oudercommissie (ouders) en een ondernemingsraad (personeel) zijn. Voor het onderwijs (publieke activiteit) moet er een medezeggenschapsraad van ouders en personeel zijn.

De Wijde Wereld is een Integraal Kindcentrum (IKC). Voor een IKC is het ingewikkeld om medezeggenschap in bovengenoemde commissies te regelen. Zo zijn onderwerpen vaak relevant voor meerdere commissies, is er veel dubbel werk en is besluitvorming lastig.

Gelukkig is er een oplossing, de wet biedt ruimte om medezeggenschap integraal te organiseren in een IKC-raad: één raad waar ouders en medewerkers van de opvang én de school in vertegenwoordigd zijn.

Het werken met een IKC-raad geeft bovendien ruimte om als ouder een meer incidentele bijdrage te leveren op bepaalde onderwerpen, te denken valt aan een tijdelijke deelname aan de raad over een onderwerp waar een ouder expertise in en affiniteit mee heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een IKC-raad de medezeggenschap beter kunnen inrichten, wat het onderwijs en de opvang ten goede komt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande personen of een mail sturen naar
kr.dewijdewereld@kiemuden.nl

Ouders

 De Wijde Wereld

Ellen van den Broek
Jessie Buijssen
Petrie van der Zanden
Karen Bredewoud
Rinske Sanders
Vincent van der Zanden
Joran van den HeuvelBart van Haandel
Joep de Kan
Marjo Verwegen
Jasper Albers


Angela Guelen - Verstraten
Jos van Zutphen

 

Contact

SLC De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden
dewijdewereld@kiemuden.nl
Tel: 0413 245000
Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links | Privacy statement | Reglement cameratoezicht