Tijd en ruimte voor ieder kind

Het Team

Er werken bij ons op het Speelleercentrum De Wijde Wereld directieleden, coördinatoren, intern begeleiders, groepsleerkrachten, pedagogisch medewerkers dagarrangement, pedagogisch medewerkers kinderdagverblijf, invalkrachten, administratieve medewerkers en ondersteuning.

Directie

Coördinatoren

Intern begeleiders

Groepsleerkrachten

Pedagogisch medewerkers dagarrangement

Pedagogisch medewerkers kinderdagverblijf

Invalkracht(en)

Administratie en ondersteuning

Contact

SLC De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden
dewijdewereld@kiemuden.nl
Tel: 0413 245000
Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links