Tijd en ruimte voor ieder kind

Missie en visie

 

Motto van De Wijde Wereld

Tijd en ruimte voor ieder kind.

 

Missie van De Wijde Wereld

  • Speelleercentrum De Wijde Wereld biedt kinderen van 0 tot 13 jaar een gezonde, fijne, rijke, leer-, leef- en ontwikkelomgeving. Daarbinnen kunnen de kinderen zich samen met anderen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en verantwoordelijke medemensen.
  • De Wijde Wereld biedt kinderen alle kansen om hun talenten te ontwikkelen, hun vaardigheden te verbeteren en hun kennis te vergroten. 
 

De Visie van De Wijde Wereld

  • De Wijde Wereld is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar komen spelen en leren. Indien gewenst kan dit dagelijks van 7.00 uur tot 19.00 uur. Kinderen van 0 tot 4 jaar spelen en leren in ons kinderdagverblijf en kinderen van 4 tot 13 jaar spelen en leren binnen ons dagarrangement.
  • Het basis dagarrangement voor de kinderen van 4 tot 13 jaar biedt op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur een gevarieerd en afwisselend programma, waarbinnen kwalitatief goed onderwijs, in blokken verspreid over de dag wordt aangeboden. Deze blokken onderwijs worden steeds afgewisseld door een breed en gevarieerd scala aan ‘buitenschoolse activiteiten’ bestaande uit; spelen, sporten, diverse workshops, creatief bezig zijn en het samen nuttigen van een gezonde en voedzame maaltijd. Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen een onderwijsochtend die start om 8.30 uur en eindigt om 12.30 uur.
  • De Wijde Wereld ontzorgt ouders, doordat de kinderen binnen het dagarrangement deelnemen aan een grote diversiteit aan ‘buitenschoolse’ activiteiten. Dit stelt ouders in staat om na ‘schooltijd’ meer tijd en ruimte te geven aan hun gezin.
  • De Wijde Wereld wil ieder kind in staat stellen om zich als individu optimaal te ontwikkelen om daarmee later een constructieve bijdrage te kunnen gaan leveren aan onze samenleving. De Wijde Wereld streeft naar gelukkige kinderen en gelukkige medewerkers. Dit is de basis waarmee iedereen zich binnen De Wijde Wereld kan ontwikkelen op cognitief, affectief en psychomotorisch gebied.
  • Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen. Dit is de basis van waaruit kinderen echt tot leren kunnen komen. Kinderen leren van en met elkaar. Leren is een sociaal gebeuren, dat doe je samen. Hiervoor leren we kinderen samenwerken, verantwoordelijkheid te dragen, naar zelfstandigheid te groeien, rekening te houden met anderen en dat in een veilige, binnen duidelijke kaders weergegeven, omgeving. Op deze wijze is dit leer- en ontwikkelingsproces een goede voorbereiding op ‘De Wijde Wereld’.
  • De Wijde Wereld schept een ordelijke en veilige omgeving en hanteert duidelijke structuren waarbinnen de kinderen veel vrijheid genieten en daar waar mogelijk (mede) zelfverantwoordelijk worden (hoge mate van eigenaarschap) voor hun eigen leerproces.
  • Het leer- en ontwikkelingsklimaat is voorwaardenscheppend en uitdagend.

 

Contact

SLC De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden
dewijdewereld@kiemuden.nl
Tel: 0413 245000
Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links | Privacy statement | Reglement cameratoezicht