Tijd en ruimte voor ieder kind

Contactmomenten met ouders van kinderen op De Wijde Wereld

 

Aanmelden kinderdagverblijf

 • Ouders nemen telefonisch contact op met De Wijde Wereld voor informatie.
 • Er volgt een afspraak voor een rondleiding en informatie over De Wijde Wereld.
 • Ouders ontvangen een inschrijfformulier.
 • Het inschrijfformulier wordt afgegeven/opgestuurd naar de administratie van De Wijde Wereld.
 • Ouders ontvangen een overeenkomst.
 • Na de definitieve inschrijving volgt een bevestiging.
 • De coördinator heeft een maand voor de start van de opvang telefonisch contact met de ouders over de ontwikkeling tot dusver. Ouders worden uitgenodigd voor het intakegesprek.
 • Ouders hebben twee weken voor de start van de opvang het intake-gesprek. Hierbij worden de bijzonderheden van het kind besproken en de wensen en verwachtingen van de ouders op papier gezet.

 

Kinderdagverblijf

 • Vanaf 6 weken mag het kind starten bij de kinderopvang.
 • Het kind krijgt één wenochtend aangeboden.
 • 3 maanden na de start worden ouders uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek waarbij de wenperiode wordt geëvalueerd.
 • Jaarlijks hebben ouders rond de verjaardag van het kind een oudergesprek.

 

Overstap naar het dagarrangement

 • Twee maanden voordat een kind 4 jaar wordt gaat de unit-coördinator van de onderbouw in gesprek met de pedagogische medewerker van het kind. Besproken wordt de ontwikkeling van het kind en de zorg- en onderwijsbehoefte. Op basis van deze gegevens wordt het kind geplaatst in één van onze vier kleutergroepen.
 • De ouders worden uiterlijk 6 weken voor de vierde verjaardag per mail geïnformeerd over de kleutergroep waarin het kind wordt geplaatst. Ouders ontvangen tevens algemene informatie omtrent de kleutergroep. Daarnaast zijn er vijf wenmomenten (dagdelen) waarin het kind komt oefenen in de kleutergroep.
 • Het kind krijgt een welkomstkaart.

 

Dagarrangement

 • De dag na de vierde verjaardag start het kind in het onderwijs.
 • Na zes weken volgt een gesprek over de start in het onderwijs.
 • Jaarlijks is er een algemene informatieouderavond.
 • Per jaar zijn er drie oudergesprekken. Deze worden aan het begin van het schooljaar ingepland voor het gehele schooljaar.

Contact

SLC De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden
dewijdewereld@kiemuden.nl
Tel: 0413 245000
Routeplanner >
Sitemap | Disclaimer | Links | Privacy statement | Reglement cameratoezicht