Tijd en ruimte voor ieder kind

Onderwijstijd

Deze tijd is te vergelijken met onderwijs op een reguliere basisschool (conform Wet op Primair Onderwijs WPO). Het verschil is echter dat op de Wijde Wereld onderwijs verspreid over de dag in meerdere blokken wordt aangeboden. Tussen de onderwijsblokken in worden diverse activiteiten georganiseerd (Wereldtijd, Etenstijd, Eigentijd, Sporttijd) die steeds één uur in beslag nemen.

Binnen de
onderwijstijd werken we met reguliere methodes voor taal, rekenen en lezen. Bij Wereldoriëntatie werken wij steeds vanuit een centraal thema. Hierbij maken we gebruik van de materialen van Vier X Wijzer. 

Voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling werken we vanuit de uitgangspunten van Pedagogische Tact (Nivoz) en maken we gebruik van Kick Change. Kick Change is een programma waarbij kinderen leren zich bewust te worden van zichzelf en van de ander. Dit gebeurt door gebruik te maken van spelvormen (in beweging). 

 
 

 Contact

SLC De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden
dewijdewereld@kiemuden.nl
Tel: 0413 245000
Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links | Privacy statement | Reglement cameratoezicht