Tijd en ruimte voor ieder kind

Onderwijstijd

Deze tijd is te vergelijken met onderwijs op een reguliere basisschool (conform Wet op Primair Onderwijs WPO). Het verschil is echter dat op de Wijde Wereld onderwijs verspreid over de dag in meerdere blokken wordt aangeboden. Tussen de onderwijsblokken in worden diverse activiteiten georganiseerd (Wereldtijd, Etenstijd, Eigentijd, Sporttijd) die steeds één uur in beslag nemen.

Binnen de
onderwijstijd gaan we uit van de principes van Meervoudige Intelligentie (Howard Gardner). Deze houden rekening met de verschillende manieren waarop kinderen kennis tot zich nemen. We werken hierbij met Vier keer Wijzer. Vier keer Wijzer biedt wereldoriëntatie-thema's voor de groepen 1 t/m 8. In de onderbouw zijn de thema's vakoverstijgend te noemen. In de hogere groepen is een indeling in de traditionele vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en natuur te herkennen. Vakken als techniek, cultureel erfgoed, actief burgerschap, tekenen, handvaardigheid, sociale redzaamheid, sociaal-emotioneel, dramatische expressie, dans willen wij niet zien als aparte vakken op het rooster. Juist deze vakken zijn bijzonder geschikt om geïntegreerd te worden in de thema's.

Voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van Kick Change. Kick Change is een coaching programma waarbij je leert doelen te stellen. Kinderen leren zich bewust worden van zichzelf en hun mogelijkheden. Dit gebeurt door gebruik te maken van spelvormen (in beweging). Door coaching en begeleiding oefenen kinderen sociale vaardigheden en leren zichzelf en de ander beter kennen. 
Dit kan met een preventieve werking, maar ook incidenteel. Preventief komen sociale vaardigheden in de bewegingslessen terug. Incidenteel wordt vaker toegepast in de groep. We gebruiken kaarten individueel en in groepsvorm voor het bepalen van doelen.  
 

 Contact

SLC De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden
dewijdewereld@kiemuden.nl
Tel: 0413 245000
Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >
Sitemap | Disclaimer | Links