Tijd en ruimte voor ieder kind

Nieuwsbrief

De eerste woensdag van de maand wordt het Wereldnieuws verstuurd via onze communicatie app Parro.

Archief >

SpeelLeerCentrum

De Wijde Wereld

 

 

Het motto van Speelleercentrum De Wijde Wereld is: tijd en ruimte voor ieder kind. Onderwijs en opvang zijn met elkaar geïntegreerd en het kind mag kind zijn. Speelleercentrum De Wijde Wereld heeft een groot speel- en sportplein en het gebouw is gelegen aan de rand van Uden, in het groene Zuiderpark met natuurlijke speeltoestellen.

Wilt u een keertje komen kijken? U bent van harte welkom! Bel 0413-245000 voor een afspraak of een rondleiding.

Dagarrangement

Voor kinderen van 4-13 jaar wordt gewerkt met een dagarrangement. Onderwijs en opvang zijn met elkaar verweven. Er wordt gesproken van wereldtijd (BSO), eigentijd, sporttijd en etenstijd. Thema’s vormen de rode draad bij de verschillende activiteiten.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf heeft vaste groepen voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar. De kinderen worden begeleid vanuit de pedagogische waarden van Emmi Pikler. Elk kind krijgt volop individuele aandacht, begeleiding en verzorging.

Voor de peuters van 2-4 jaar verzorgen we peuteropvang. De kinderen hebben veel ruimte om zich spelend te ontwikkelen. Er is aandacht voor muziek, gym, kinderyoga, ontluikende geletterdheid, gecijferd bewustzijn, knutselen en spelen met kinderen van groep 1/2. Door een veelvuldig contact met het onderwijs is de overgang van de peutergroep naar groep 1/2 heel natuurlijk.

Tijdens de buitenschoolse opvang is er ruimte om voor en/of na school te spelen, uit te rusten of mee te doen met activiteiten zoals; sporten, muziekles, koken, en expressie. Tussen de middag krijgen alle kinderen een gezonde lunch. In de vakanties is er een vakantieprogramma. De vakantieopvang is ook voor kinderen van buiten de Wijde Wereld.

De Wijde Wereld biedt:

1. Tijd voor kinderen

 • Echte oprechte aandacht voor ieder kind, om zich binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen
 • Om acht keer per week een half uur samen te spelen

2. Ruimte voor kinderen

 • Zowel binnen als buiten het gebouw, ruimte om ECHT te kunnen spelen en leren

3. Aandacht voor persoonlijke groei

 • Door een breed palet aan mogelijkheden te bieden voor talentontwikkeling
 • Met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebaseerd op de pedagogische uitgangspunten van Emmi Pikler en Pedagogische tact. Dit alles ondersteund door extra aandacht voor burgerschapsvorming en het oefenprogramma; ‘Kick Change’

4. Een gezonde leefomgeving voor kinderen

 • De Wijde Wereld is een leefgemeenschap waar samen veel gespeeld en geleerd wordt
 • Waar samen spelen de grootste verleiding is voor de kinderen
 • Met veel afwisseling tussen in- en ontspanning
 • Waar veel samen gesport wordt
 • Waar gezonde voeding wordt aangeboden (warme maaltijd, 2x daags vers fruit/groenten en we drinken water…)

5. Een gedegen, hedendaags onderwijsprogramma

 • Met als uitgangspunt; Kinderen leren altijd en overal
 • Met een doorgaande leer(ontwikkel)lijn 0 t/m 13 jaar
 • Met voortdurende afstemming tussen de pedagogische medewerkers en leerkrachten

6. De Wijde Wereld

 • Beschikt over een modern veelzijdig gebouw met een inpandige gymzaal
 • Beschikt over een groot speel- en sportplein (1800 m2)
 • Grenst aan het Zuiderpark waar de kinderen regelmatig (onder toeziend oog van de pedagogisch medewerkers) aan het spelen zijn
Er zijn geen items beschikbaar.

Contact

SLC De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden
dewijdewereld@kiemuden.nl
Tel: 0413 245000
Routeplanner >

Foto

Speel Leer Centrum De Wijde Wereld Speel Leer Centrum De Wijde Wereld
Speel Leer Centrum De Wijde Wereld Speel Leer Centrum De Wijde Wereld
Meer foto's >

Onze belofte aan het kind

Sitemap | Disclaimer | Links | Privacy statement | Reglement cameratoezicht