Tijd en ruimte voor kinderen

Groep 7-8

    Welkom op de site van groep 7-8  


Hieronder vindt u o.a. de kopjes:
 HUISWERK - DOWNLOADS - WOORDPAKKETTEN - OUDERTAKEN - VOORTGEZET ONDERWIJS (links)


Maandelijkse informatie vanuit de groep:

December

We hebben een gezellige sinterklaasochtend achter de rug, de sfeer was goed!
Op naar de laatste drie weken van dit schooljaar in 2017, we gaan nog even knallen, de focus ligt op jezelf verbeteren en de opbrengsten verhogen. Iedereen krijgt steeds meer zicht op zijn kwaliteiten en aandachtsgebieden.
Het thema van 4XWijzer gaat de laatste weken over Sterren en Planeten, goed passend ook bij kerst en sluit mooi aan bij het vorige thema.

November

We zijn druk bezig met het oefenen van WW-spelling, Spelling met behulp van "taal in blokjes", Begrijpend Lezen op zoveel mogelijk manieren, Technisch Lezen zowel op woord- als zinsniveau.
Het is een volle maand met veel toetsen, we hebben een steeds beter beeld van onze sterke en leerpunten. 

Oktober

Met een staking op 5 oktober en nog maar 4 dagen in week voor de herfstvakantie, is deze periode voorbijgevlogen. Dat de tijd vliegt is natuurlijk een goed teken. We kunnen weer uitkijken naar de dagen dat we in het donker van en naar school gaan. De gezelligheid de feestdagen. Het nieuwe thema van 4XWijzer is op de planning Egyptenaren, maar deze  kennis is nog voldoende aanwezig, wij gaan ons daarom richten op de geschiedenis van Sinterklaas, de Kerstman en wat hebben de Germanen, de goden en het geloof hier mee te maken?

Impressie 4XWijzer thema Pruikentijd en Revoluties

   
   

 

September

Er heerst een gezellige sfeer waarbij we elkaar respecteren. We geven als groep onszelf een mooi cijfer op de lijn van 0 tot 10. Een ruime 8 tot 9! We willen dit natuurlijk vasthouden, we werken aan rustig en taakgericht werken, we willen ook dat resultaat en vooruitgang geboekt worden. We bruisen van de ideeën voor de musical aan het eind van het schooljaar en zijn al gestart met het bedenken van een verhaal, wekelijks gaan we hiermee verder. 

Augustus

Het schooljaar is goed van start gegaan, we zijn met een leuke en enthousiaste club.
We hebben al honderden ideeën voor het nieuwe thema van 4XWijzer "Pruikentijd en Revoluties"
Het bord komt straks vol te hangen met Franse (leen)woorden, waarvan we er veel hebben overgehouden uit deze periode van onze geschiedenis.


Huiswerk:

Alle leerlingen maken wekelijks de extra leesles en woordenschatles op nieuwsbegrip.nl 
Het werk moet op dinsdag gemaakt zijn. De inlog is gelijk aan taalzee, rekentuin en basispoort. Aan het wachtwoord moet de eerste letter voornaam en eerste letter achternoem toegevoegd worden met kleine letters. (Tussenvoegsels tellen niet mee).

Daarnaast kan nog maak- en/of leerwerk meegegeven worden.


Downloads:

Hier vind je zaken die je kunnen helpen om thuis te oefenen voor school.
Kleurenoverzicht WB (Woordbenoemen)
Kleurenoverzicht ZO (Zinsontleden)
Nieuwe versie Kleurenoverzicht WB+ZO (woordbenoemen en zinsontleden)
Stappenplan lezen & Woordhulp Nieuwsbegrip
Overzicht signaalwoorden Nieuwsbegrip
Schema WW-Spelling
Taal in Blokjes overzicht
Metriekstelsel


 

Woordpakketten en spellingcategorieën:

Woordpakket categorie: EI/IJ
Woordpakket categorie: Tussen N en S / Engelse leenwoorden / Franse leenworden
Woordpakket categorie: Korte en Lange klinker / Restwoorden / tussen i-ie
Woordpakket categorie: 'S begin en eind / AU en OU / Koppelteken
Woordpakket categorie: -tie / stoffelijk bijvoegelijk naamwoord / -ig en -lijk
Woordpakket categorie: Trema / -teit en -heid / meervoud onbeklemtoonde -es, -ik, -et
Woordpakket categorie: TH / -B / stoffelijk bijvoegelijk naamwoord
Woordpakket categorie: C als S-klank / -iaal, -ieel, -ueel / TH
Woordpakket categorie: X / Restwoorden
Categorie zj als g - tussen -n-/-s- - korte/lange klank - HOOFDLETTERS


Belangrijke data:


1 december Sinterklaasviering / Surprise op school
4 december Workshop religie in de klas

6 december Studiedag, leerlingen zijn vrij
18 december Uden on ice, schaatsen tussen 14.30 en 16.00u 
Schaatsen mogen van thuis meegenomen worden. We gaan op de fiets!
22 december Kerstviering op school
22 januari /tm 2 februari Toetsweken CITO
9 februari Carnaval op school
19 februari Adviesgesprekken groep 8
26 februari Excursie naar Oorlogsmuseum Overloon
5-12-19-26 maart EHBO-lessen praktijk (in de periode daarvoor theorie) 26 mrt EXAMEN
17 april t/m 19 april Eindtoets groep 8 en Entreetoets groep 7
20 april Koningsspelen
11 mei Extra vrije dag leerlingen
15 t/m 18 mei Schoolkamp groep 8
22 mei 
Excursie Leslokaal Slabroek: GPS Kringloopmysterie (ochtend)
23 mei Studiedag leerlingen vrij
4 juni preadviesgesprekken groep 7
15 juni Studiedag leerlingen vrij
5 juli Afscheidsavond groep 8
6 juli Leerlingen groep 8 vrij


Voortgezet Onderwijs:

Klik op het logo om direct naar de groep 8 pagina van de school te gaan.
Mis je een school, geef dit dan even door. Op de betreffende pagina's vind je ook belangrijke data.

            


Oudertaken:

Luizenpluizersgroep:

Na elke vakantie worden alle leerlingen nagekeken op mogelijk aanwezige luizen. Iedere groep heeft zijn eigen oudergroep. U kunt zich altijd opgeven om hier aan mee te werken, dan kunnen de taken over het jaar verdeeld worden. 

Klasse(n)Ouder(s):

Bij het organiseren van activiteiten zal/zullen zij contact zoeken en de zaken regelen.
De moeder van Joris heeft deze taak op zich genomen. Er is een Whatsappgroep aangemaakt, sluit je daarbij aan om op de hoogte te blijven van oproepen etc.

Biebouder:

De moeder van Wicher zal dit jaar zorgen dat we weer voor elk thema van 4XWijzer weer over voldoende informatieboeken en andere leuke leesboeken kunnen beschikken
Contact

Speelleercentrum
De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden
dewijdewereld@kiemuden.nl
Tel: 0413 245000
Routeplanner >

Foto

2018-03-30-PHOTO-00000823 2018-03-30-PHOTO-00000821
2018-03-30-PHOTO-00000822 2018-03-30-PHOTO-00000820
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links