Tijd en ruimte voor kinderen

De medezeggenschapsraad (MR)

Voor het onderwijsgedeelte van De Wijde Wereld is er er net zoals op alle andere basisscholen in Nederland een MR ingesteld. Deze bestaat uit een personeelsgeleding en een even grote oudergeleding.

De verslagen van de MR zijn openbaar en vindt u HIER

De belangrijkste onderwerpen binnen de MR gaan over de visie van de school, vormen van onderwijs, de regelingen omtrent schooltijden en vakanties, financiën (zoals de hoogte van een eventuele ouderbijdrage), formatie en nog meer organisatorische zaken. Deze zaken worden regelmatig intern besproken en tevens ook in een overlegvergadering met de directeur van de school, Jos van Zutphen.

De MR heeft tevens een link met de GMR, zeg maar de MR op het niveau van KIEM, de stichting waar De Wijde Wereld onderdeel van is.

Vergaderdata 2018

Dit schooljaar zal de MR op de volgende data vergaderen:
  • 28 november 2018 - Thema avond communicatie
  • 30 januari 2019 
  • 27 maart 2019
  • 22 mei 2019

De aanvang van de MR is afhankelijk van de agenda. Wilt u meer informatie of een vergadering bijwonen, laat het weten via mrdewijdewereld@kiemuden.nl.

Samenstelling MR

De personeelsgeleding wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen. De oudergeleding wordt gevormd vanuit de Oudercommissie (OC). Dit omdat er een grote overlap bestaat tussen het werkgebied van de OC en de MR binnen De Wijde Wereld. De zittingstermijn is 3 jaar en er is gekozen voor een getrapte wisseling binnen beide geledingen. 

Per 1 september 2018 hebben de volgende mensen zitting in de MR

Daniëlle Holleman

(Personeelsgeleding) 
 

Kim van Nistelrooij

(Personeelsgeleding) 

Annelous van den Braak

(oudergeleding)

René van der Burgt

(oudergeleding, voorzitter)

 
U kunt de MR bereiken via de mail: mr@dewijdewereld.eu

Contact

Speelleercentrum
De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden
dewijdewereld@kiemuden.nl
Tel: 0413 245000
Routeplanner >

Agenda

19 februari -  Oudergesprekken
21 februari -  Oudergesprekken
01 maart -  Carnaval
04 maart -  Voorjaarsvakantie
21 maart -  Open ochtend
Jaaragenda >

Foto

IMG_3892 IMG_3886
IMG_3891 IMG_3879
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links